ครม. อนุมัติ ให้วันที่ 21 24 ต.ค. 64 เป็นวันหยุดราชการ…

ตามที่มีการนำเสนอข่าวในสื่อต่างๆ ประเด็นเรื่อง ครม. อนุมัติ ให้วันที่ 21-24 ต.ค. 64 เป็นวันหยุดราชการ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ กำหนดวันหยุดประจำปี 2564 รวมถึงเลื่อนวันหยุดราชการประจำปี 2564

และมีการประกาศวันหยุดประจำภูมิภาค ทำให้เดือนตุลาคม 2564 มีวันหยุดมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยเดือนตุลาคม 2564

จะมีวันหยุดพิเศษ 2 วัน คือ วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคใต้ ซึ่งมีประเพณีสารทเดือนสิบ และวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลาง ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลออกพรรษา

นอกจากนี้ ในเดือนตุลาคมจะมีวันหยุดอีก 2 วัน วันพุธที่ 13 ตุลาคม และวันที่ 23 ตุลาคม 2564

พร้อมให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 ซึ่งในกรณีที่หน่วยงานใดให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าวที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้ว

หากยกเลิกหรือเลื่อนจะเกิดความเสียหาย ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ และกระทบต่อการให้บริการประชาชน

ทำให้ในเดือนตุลาคมนี้ ทั่วประเทศจะมีวันหยุดยาวพร้อมกันในวันที่ 22-24 ตุลาคม ส่วนภาคกลางจะเริ่มหยุดตั้งแต่วันที่ 21-24 ตุลาคม ในส่วนของวันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศให้สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หยุดทำการเฉพาะวันที่ 13 และ 22 ตุลาคม เท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *