ด่วนล่าสุด คนที่ฉีดซิโนฟาร์มไปแล้ว เช็กด่วน…

ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงาน ผลข้างเคียงการฉีด วัคซีนซิโนฟาร์ม Sinopharm จากผู้รับวัคซีนโควิด จำนวน 8,208,097 โดส

ผู้รับวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 5,160,920 พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.49% = 25,246 ราย

day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0.60% = 31,096 ราย

day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) 0.17% = 8,973 ราย

อาการไม่พึงประสงค์ ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

ปวดศีรษะ 0.48%

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.37%

เหนื่อย เพลีย 0.34%

ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.33%

อาการไข้ 0.32%

ผู้รับวัคซีน เข็มที่ 2 จำนวน 3,047,177 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.06% = 1,856 ราย

day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0.20% = 6,029 ราย

day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) 0.11% = 3,393 ราย

อาการไม่พึงประสงค์ ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

ปวดศีรษะ 0.17%

ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.15%

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.14%

เหนื่อย เพลีย 0.12%

อาการไข้ 0.12

* สัดส่วนของผู้รายงานอาการข้างเคียงต่อจำนวนเข็มที่ฉีด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับรายงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564)

ผู้เสียชีวิตสะสม 13 ราย พบว่า เสียชีวิตจากติดเชื้อโควิด 2 ราย , กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 2 ราย , หัวใจล้มเหลว 2 ราย , โรคประจำตัว 4 ราย , HIV ที่ไม่ได้รับการรักษา 1 ราย หัวใจเต้นผิดจังหวะ 1 ราย และ เส้นเลือดสมองแตก 1 ราย

ผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง 12 ราย สาเหตุจาก ภาวะเส้นเลือดในสมองตีบจากโรคประจำตัว 4 ราย , ภาวะเส้นเลือดสมองแตก 4 ราย , ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 1 ราย , ภาวะแพ้วัคซีนรุนแรง 3 ราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *