ครม.ไฟเขียวเยียวยาผู้ปกครองนักเรียนคนละ 2,000…

วันนี้ (27 ก.ค.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนระยะเร่งด่วนตามมติ ครม. เมื่อ 13 ก.ค. 64 สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

1) นักเรียนในระบบการศึกษาไทย สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง 2,000 บาท/นักเรียน 1 คน จัดสรรค่าใช้จ่ายให้สถานศึกษา เพื่อช่วยจัดการเรียนรู้ ลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายโรงเรียนเอกชน ให้เท่ากับปี 2563

2) นิสิตนักศึกษาไทย ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รัฐและสถาบันอุดมศึกษา ร่วมจ่ายค่าเล่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียม

ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลด 50%

ส่วนที่เกิน 50,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ลด 30%

ส่วนที่เกิน 100,000 บาท ลด 10% *ส่วนลดสูงสุดรวมกันไม่เกิน 50%

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รัฐสนับสนุนค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท/คน สถาบันช่วยเหลือเรื่องอื่นๆ เช่น ขยายเวลาผ่อนชำระ จัดหาอุปกรณ์/โปรแกรมยืมเรียนออนไลน์ ลดค่าหอพัก

เยียวยาค่าการศึกษาผู้ปกครองสงสัยจ่ายยังไง จะจ่ายผ่านพร้อมเพย์ รับเต็ม 2000 แน่นอน (คาดดูจากส่งสำเนาบัตร ปชช.ผู้ปกครองตอนมอบตัวหรือตอนที่ทางโรงเรียนขอไปในภาคเรียนที่1/64) ส่วนภาคอุดมศึกษา ก็จ่ายผ่านพร้อมเพย์เช่นกัน (น่าจะเข้าบัญชีของนักศึกษาเอง) นานไหมกว่าจะจ่ายเงิน อันนี้ไม่ทราบ เพราะยังมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ (ดูที่รูป) ศธ. คือ กระทรวงศึกษาธิการ อว. คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *