รพ.รามาฯ สั่งปิดห้องฉุกเฉินชั่วคราว…

จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในประเทศไทยที่น่าเป็นห่วงอยู่ในขณะนี้ และแต่ละวันตัวเลขติดเชื้ อรายใหม่ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก Ramadermatology ซึ่งคอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์งานประชุมผิ วหนั งและการศึกษาแก่บุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลรามาธิบดี

โพสต์ข้อความระบุว่า ขณะนี้ยอดผู้ป่ว ยในห้องฉุกเฉินที่รามาธิบดี พบ C O V I D positive รวม 20++ เคส (ทุกเคสเหนื่อย และค่า O2 saturation ลดลง)

สถานะเตียงคือเต็ม ไม่มีเตียงให้ admit ทั้ง intensive และ cohort

อย่างไรก็ตาม ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านด้วยนะคะ

ขอบคุณ Ramadermatology

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *