วันนี้พบอีก 7 คลัสเตอร์ใหม่…

วันที่ 15 ก.ค. 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ประจำวัน ถึงคลัสเตอร์ใหม่ทั่วประเทศ

โดยวันนี้ ศบค. รายงานพบคลัสเตอร์ใหม่ในพื้นที่ต่างจังหวัดอีก 7 แห่ง ยังเป็นโรงงานและกลุ่มลูกเรือประมง ติด CV-19 รวม 190 คน

ส่วนกรุงเทพมหานครไม่มีการรายงานให้สื่อมวลชนทราบวันนี้ โดยคลัสเตอร์ใหม่ 7 แห่ง ประกอบด้วย

– ชลบุรี ที่โรงงานเฟอร์นิเจอร์ อ.บ้านบึง มีผู้ติด 87 ราย, โรงงานอาหารกระป๋อง อ.บ่อทอง มีผู้ติด 12 ราย และ โรงงานหินอ่อน อ.สัตหีบ มีผู้ติด 12 ราย

– นนทบุรี ที่โรงงานเสื้อผ้า อ.ปากเกร็ด มีผู้ติด 30 ราย

– ฉะเชิงเทรา ที่โรงงานเสื้อผ้า อ.บางคล้า มีผู้ติด 10 ราย

– ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มลูกเรือประมง อ.ปราณบุรี มีผู้ติด 23 ราย

– กาญจนบุรี ที่โรงงานย าสูบ อ.ท่าม่วง มีผู้ติด 16 ราย

อย่างไรก็ตามในวันนี้ ทาง ศบค. ไม่มีการรายงานคลัสเตอร์ในกรุงเทพมหานคร ให้สื่อมวลชนทราบ หลังจากเมื่อวานนี้ต้องเฝ้าระวังรวม 130 แห่ง

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทำตามมาตรการป้องกันด้วยนะคะ เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *